UPOMÍNKOVÝ SERVIS

Zákazník má aktivní smlouvu, neuhrazená částka je krátce po splatnosti

  • upomínání prostřednictvím telefonátů, dopisů, elektronické komunikace
  • zaměstnanec RCF s.r.o. v roli konzultanta
  • snaha o určení příčiny neplacení, návrhy řešení situace - splátkový kalendář apod.
  • cílem je eliminovat riziko odchodu zákazníka