SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ

optimální řešení v případě aktivní spolupráce dlužníka za účelem úhrady dlužné částky

  • individuální sestavení v závislosti na finanční situaci dlužníka a požadavku věřitele
  • kontrola řádného plnění splátkového kalendáře