GSM : +420 605 515 815           


Před voláním na jedno ze zhora uvedených čísel si prosím předem připravte odpovědi na následující otázky:

 • Čím máte pohledávku podloženou (smlouva, uznání dluhu, rozsudek...)?
 • Z jakého důvodu dlužník svůj dluh nesplácí? Na co se odvolává? Je nějaký příslib nebo předpoklad platby?
 • Znáte majetkové poměry dlužníka?
 • Znáte rodinné poměry dlužníka, např. bydlí u rodičů aj.?
 • Znáte zaměstnanecké poměry dlužníka (zaměstnán, podniká, kde a co dělá)?
 • Víte ještě o dalších věřitelích tohoto dlužníka?
 • Ostatní důležité nebo zajímavé informace.

Jaké podklady od Vás následně budeme potřebovat:

 1. Doklady o oprávněnosti pohledávky (kopie úvěrových, zástavních a kupních smluv, smluv o dílo, o půjčce, a aj., objednávek a dokladů o převzetí zboží, služeb, díla, atd.)
 2. Kopii faktury, směnek apod.
 3. Kopii poslední písemné upomínky nebo v horším případě kopii soudní upomínky nebo titul (jednací číslo) jako důkaz, že pohledávka byla soudně uplatněna, dále uznání závazku
 4. Veškeré věřiteli dostupné informace o dlužníkovi (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, atd.)