PŘEDŽALOBNÍ SERVIS

 poslední možnost využití mimosoudního řešení vzniklé situace

  • vypovězení zákaznické smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem 
  • opakované výzvy k okamžité úhradě dlužné částky prostřednictvím telefonátů, doporučených dopisů, SMS zpráv, elektronické komunikace
  • zaměření na inkaso peněz